Sốc cực sốc: 140 em được nâng điểm đã ra trường

Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) vừa thông báo kết luận thanh tra về những sai phạm trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của Trường ĐH Điện lực, Hà Nội.

Theo đó, cơ quan thanh tra nhận được đơn thư phản ảnh các vấn đề liên quan đến nâng điểm bài thi học phần, điểm thi đầu vào của các khóa 2013, 2014 và công tác tổ chức cán bộ, tài chính của trường.

Tuyển sinh đại học vượt chỉ tiêu

Kết luận thanh tra nêu rõ: trong công tác tuyển sinh năm 2013, trường tuyển sinh trình độ đại học chính quy vượt chỉ tiêu Bộ GD-ĐT thông báo là 43,4%, năm 2014 vượt chỉ tiêu là 12,2%.

“Kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 sinh viên trúng tuyển ngành điện công nghiệp và dân dụng năm 2013 cho thấy có 140 sinh viên trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo số 1201/TB-ĐHĐL ngày 9-8-2013 và số 1466/TB-ĐHĐL ngày 12-9-2013 của trường, 7 sinh viên không có dữ liệu xét tuyển”, kết luận nêu rõ.

Bên cạnh đó, trường tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm thứ nhất, sinh viên chuyển trường không cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học. 

Việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 đặt lớp tại Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam vi phạm quy định tại khoản 1 điều 4, Luật giáo dục đại học.

Nâng điểm, đánh dấu bài thi

Trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo, quy định đào tạo của trường trong việc sinh viên học dự thính là trái với Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, quy trình tổ chức thi kết thúc học phần không quy định rõ địa điểm chấm thi tự luận.

Cùng với đó, trước học kỳ 2 năm học 2017-2018, Trường ĐH Điện lực không chấm thi tập trung, cán bộ chấm thi nhận túi bài đã rọc phách từ giáo vụ khoa/bộ môn và đưa về chấm.

Từ học kỳ 2 năm học 2017-2018, tổ chức chấm chung do phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng chủ trì nhưng công tác quản lý thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra hiện tượng sửa điểm bài thi, người không có nhiệm vụ và sinh viên vào phòng chấm thi, có nhiều bài thi được nâng điểm hoặc sửa điểm hoặc đánh dấu bài.

Ngoài ra, việc quản lý văn bằng, mẫu phôi văn bằng của trường cũng chưa thực hiện đúng quy định…

Đại học Điện lực

Từ những thiếu sót, sai phạm nêu trên, chánh thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị Trường ĐH Điện lực có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, sai phạm.

Cụ thể rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của trường, gồm quy định về đào tạo, quy định về ra đề coi, chấm thi; quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ. Đồng thời rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên đại học chính quy năm 2013 và 2014 tất cả các ngành đào tạo của trường.

Bên cạnh đó, lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường, danh sách sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, danh sách sinh viên chuyển trường được trường tiếp nhận không đúng quy định…

Đặc biệt rà soát, đánh giá quá trình đào tạo và kết quả đào tạo của từng sinh viên có bài thi được nâng điểm, sửa điểm, xử lý cụ thể từng trường hợp theo quy định của quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, gửi về Vụ Giáo dục đại học và Thanh tra Bộ GD-ĐT trước 30-11-2019.

Đồng thời thực hiện in, quản lý phôi văn bằng theo đúng quy định; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân để xảy ra các thiếu sót, sai phạm nêu.