Đá massage được lựa chọn từ những viên đá tốt nhất ở khe suối đầu nguồn. (Viên đá nhỏ, có độ mịn cao). Để massage vùng mặt, cổ, lưng
Đá giàu khoáng nên không ảnh hưởng, kích ứng da.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.