Đá kỳ lưng được lựa chọn từ những viên đá tốt nhất ở khe suối đầu nguồn. Viên đá dài để dễ dàng cầm tay. Kỳ đến chỗ xa nhất sau lưng.
Đá giàu khoáng nên không ảnh hưởng, kích ứng da.
Đá kỳ lưng có độ mịn vừa phải như đá tắm toàn thân. Sử dụng tốt để tắm hằng ngày

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.